Deel 6 – Burn-out en wat is de reden van het leven.