Kwantum Fysica

Kwamtumfysica: over leven in een illusie en het creëren van je eigen energieveld

Voordat je verder gaat, bekijk dit fragment om te voorkomen dat je de clue straks mist. Voor healers zoals ik die dagelijks met onzichtbare materie werken is dit een geweldige scene! “Then you realise the truth, there is no spoon”.


“Then you will see it’s not the spoon that bends, it is only ourselves”.

Deze simpele woorden verklaren de essentie van het hele menszijn en hoe we de planeet vormgeven. Je kijk op de wereld verandert drastisch zodra je dit gaat bevatten. Steeds meer wetenschappers bevestigen het bestaan van een matrix, een energieveld in en om ons heen. En dat wij dit veld beïnvloeden met onze gedachten en gevoelens. Alles is energie. In de kwantumfysica (deelwetenschap van natuurkunde) wordt bewezen dat zelfs de kleinste deeltjes atomen, beïnvloed worden door hun waarnemer, en dus nooit objectief waargenomen kunnen worden.


Dit is precies waar het fragment van the spoon over gaat. Dat wil dus zeggen dat de wereld zoals wij die dagelijks ervaren helemaal niet zo vast en solide is als dat we aanvankelijk dachten.   

 

Sluiers van Maya

Wat de wetenschap momenteel aan het bewijzen is, werd overigens al eeuwen terug door de grote meesters erkend. In het Boeddhisme, Taoïsme en Hindoeïsme wordt duidelijk gesproken over de sluiers van Maya = illusie. De begoocheling van ons bestaan. Op het moment dat je gaat mediteren, kom je vroeg of laat in contact met andere zijnstoestanden en dimensies dan die je gewend bent. Je ervaart dat je veel meer bent en kunt waarnemen dan je zintuigen jou vertellen. Het leven wordt ineens soepeler en meer een spel, in plaats van een vaste vorm die al gegoten is. Makkelijker wordt het echter niet, wel kneedbaarder.


Zet jezelf centraal

Veel mensen leven reactief, dus in reactie op hun omgeving: ‘ik doe wat mij wordt opgedragen op werk, ik doe wat mijn partner of de kinderen van mij verwachten, ik laat me leiden door mijn mobiel’ etc. Dit kun je ook omdraaien door proactief te leven. Zet jezelf centraal en kijk dan wat er gebeurt. Wat wil ik vandaag doen? Wat wil ik in dit leven neerzetten? Wat verwacht ik van mijn partner, de kinderen? En laat dàn de omgeving met je mee bewegen. Dit is veel leuker! En zeker do-able. Eén van de belangrijkste drempels die je daarbij neemt is het besef dat onze maatschappij ons heeft geleerd dat jezelf centraal zetten egocentrisch is.

Het paradoxale is echter dat het precies omgekeerd is. Jezelf op nummer één plaatsen betekent dat je verantwoording neemt voor je leven en van jezelf leert houden. En laat dat nou net het grootste cadeau zijn dat jij aan je partner, familie en samenleving kan geven! Op het moment dat je durft te kiezen voor jezelf, gaat je omgeving daarin mee. En zo leert je omgeving ook weer respectvoller met zichzelf, anderen en de planeet om te gaan. De samenleving verandert dan vanzelf, de lepel buigt.


Dr. Emoto’s moleculaire testen

Wellicht ben je al bekend met de bijzondere resultaten van Dr. Emoto’s moleculaire testen op water. Dat harmonische muziek en woorden, symmetrische en mooie waterkristallen creëren en andersom. Daarmee bewijst ook hij dat gedachten, gevoelens en ideeën effect hebben op de materie om je heen. Je kan zijn experimenten heel makkelijk toepassen in je eigen huis omgeving (of kijk op youtube): wees lief voor de ene plant en loos je woede op de ander, en kijk maar eens wat er na verloop van tijd gebeurt. Fascinerend. Door jezelf centraal te zetten en je gedachten, intenties en projecties bewust neer te zetten, komt er langzaam maar zeker verandering in je leven. Je gaat dit vaak zien als je terugblikt na een aantal maanden. Je merkt dat je duidelijker ziet wat voor je werkt en wat tijdverspilling is. Je wordt selectiever en kiest voor personen, acties en plekken die je energie geven. En net als bij het water en de plant, zal je opbloeien en krachtiger worden.   


De online opleiding De 4 Elementen werkt hier o.a. ook mee, je kan ieder maand instappen.

https://www.edithpieterson.com/online-opleiding-de-4-elementen